Kutno lata 60

lata 60-te

- Liczba mieszkańców Kutna 25 600

- Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” dysponuje na terenie Kutna 78 sklepami i 40 kioskami

- W zakresie handlu działa również przedsiębiorstwo MHD (104 punkty sprzedaży)

- Istnieje 11 zakładów gastronomicznych, w tym jedyna prywatna cukiernia Petrynowskich na ul. Królewskiej

- 1968 oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 5. Dyrektorem był wówczas Jan Marciniak

- 1968 w Kutnie powstaje ekspozytura Biura Podróży „Orbis”

- 1969 powstaje Muzeum Bitwy nad Bzurą jako filia Muzeum w Oporowie

- W Kutnie istnieją dwa kina, kluby kultury i świetlice, Ognisko Pracy Pozaszkolnej

- Na terenie ogrodów Szomańskich i Nowakowskich powstaje osiedle XX lecia PRL budowane przez RSM „Pionier”

- Powstaje stadion miejski przy ul. Kościuszki

- Działają liczne kluby sportowe

- 1968 oddanie do użytku Ośrodka Sportów Wodnych z odkrytym basenem.

kutno_60_5

Na przełomie lat 40-stych i 50-tych na terenie Kutna szkółki z krzewami róż zaczęli rozwijać bracia, Bolesław i Henryk Wituszyńscy.

W 1960 roku w Szczecinie Bolesław otrzymał swój pierwszy medal Złota Róża i stał się prawdziwym autorytetem w dziedzinie uprawy. Dopracował się czterech własnych odmian: „Kutno” (1965), „Margo Coster”, „Marylka” (1975), „Kopernik” (1987) i „Leszek” (1980). „Marylka” i „Kopernik” znajdują się w ogrodach papieskich w Watykanie. Bracia Bolesław i Henryk, a także wspomniany Mieczysław Albiński zdobyli wiele medali, dyplomów oraz wyróżnień. Kwiaty Bolesława zyskały międzynarodowy rozgłos. W szarej, ponurej komunistycznej rzeczywistości lat 60-tych region kutnowski pachniał różami – zdobiły go całe hektary ziemi porośniętej królewskimi kwiatami.

Dzięki wysiłkowi i pracy wielu ludzi – sadowników, ogrodników – przy ogromnym udziale rodziny Wituszyńskich i Mieczysława Albińskiego Miasto Kutno zaczęło przemieniać się w Miasto Róż. 3 października 1965 roku w Klubie Międzyspółdzielnianym „Na górce” z inicjatywy Bolesława i jego syna Leszka odbyła się pierwsza kutnowska wystawa. 10 września 1966 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie koncert fortepianowy zagrał Joachim Gudel, a Bolesław prezentował kwiaty ze swej szkółki. Rozpoczął się nowy etap w historii miasta – organizacja wystaw oraz imprez skupionych wokół różanej tematyki.

W 1975 roku Kutnowski Dom Kultury zorganizował I Kutnowski Jarmark Różany podczas którego odbyła się wystawa róż Albińskiego oraz Wituszyńskich. Atrakcją jarmarku był koncert zespołu NO TO CO. Jarmark na stałe wpisał się w kulturalno-rozrywkowe życie miasta – odbywał się regularnie, pod koniec każdego lata, aż do 1989 roku. W 1990 roku odbyła się kolejna impreza z tej serii, tym razem pod inną nazwą – Święto Róży. Święto Róży w naturalny sposób kontynuuje kwiecistą tradycję swego poprzednika, Kutnowskiego Jarmarku Różanego, dlatego kolejne wystawy zachowują swoją numerację (w 2018 roku odbyła się już czterdziesta czwarta!).

W dniu 18 marca 2014 roku Rada Miasta Kutno uhonorowała starszego z braci Wituszyńskich i nadała jego imię jednej z kutnowskich ulic. Rok później (9 maja) w parku Traugutta, tuż obok Kutnowskiego Domu Kultury, odsłonięty został jego pomnik.