Kutno lata 90

lata 90-te

- Liczba mieszkańców Kutna 50 000

- 27 V 1990 roku pierwsze po II wojnie światowej demokratyczne wybory samorządowe. Funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej pełnili Janusz Puźniak (do 1992 roku) i Paweł Jaros (do 1995 i 1997 - 98), Rafał Jóźwiak (1995), Maurycy Żmuda (1995 – 1997), Aleksandra Koszada (1998 – 2001). Prezydenci Miasta: Jerzy Ceranowski (1990 – 1993) , Krzysztof Debich (1993 – 1998), Zbigniew Burzyński - 1998, Krzysztof Wacław Dębski (1998 -2002).

- W 1990 roku powstał pierwszy w mieście Dom Pomocy Społecznej

- W 1990 w Zakładach Podzespołów radiowych „Miflex” powołano pierwszą w mieście Komisję ds. przekształceń własnościowych. Rozpoczęły się przekształcenia kutnowskich zakładów przemysłowych

- 1990 utworzona Straż Miejska

- 1990 otwarta została pierwsza firma zagraniczna „Nijhof-Wassink”

- 1990 pierwsze w mieście studio telewizji kablowej

- 1990 powołanie Związku Gmin regionu Kutnowskiego

- 1993 zakończyła działalność delegatura wojsk rosyjskich w Kutnie

kutno_90_1

– 1993 rozpoczęła działalność Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

– 1994 pierwszy znak promocyjny Kutna – Środek Nowej Europy Kutno

– 1994 powstał Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy „Niezabudka”

– 1994 pierwszy w Kutnie sklep wielko powierzchniowy – Big Market przy ulicy Przemysłowej

– 1995 rozpoczęła działalność Regionalna Izba Gospodarcza

– 1995 podpisanie umowy dotyczącej lokalizacji i budowy Centrum Małej Ligi Baseballa

– 1995 otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości

– 1995 rejestracja Hospicjum Kutnowskiego założonego z inicjatywy Katarzyny Kowalewskiej

– 1998 powstałą Wyższa Szkołą marketingu i Zarządzania

– 1999 Kutno zostało siedzibą powiatu

– 1999 rozpoczęcie modernizacji ulicy Królewskiej i Placu Piłsudskiego

– 1999 w wyniku reformy oświaty powstają w Kutnie trzy gimnazja

– 1999 odbył się I Festiwal im. Szaloma Asza