O mnie

o mnie

Krzyż Wolności i Solidarności

Za działalność w opozycji demokratycznej w latach osiemdziesiątych, zostałem odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, który w imieniu Prezydenta RP, odebrałem z rąk Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasza Kamińskiego.

"W 1984 r. jako uczeń technikum Mechanicznego w Kutnie rozpoczął niezależną działalność w tzw. Grupie Łąkoszyńskiej, którą utworzył i którą kierował. W marcu 1987 r. Grupa przystąpiła do powołanej 28.10.1986 r. Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S" i wraz z młodzieżą z Federacji Młodzieży Walczącej Region Kutno–Płock weszła w skład Grup Specjalnych RKW. W 1987 r. pełnił funkcję szefa Grup Specjalnych, do ich zadań należały m.in. kolportaż, mały sabotaż, akcje ulotkowe; ponadto był współpracownikiem pisma RKW „Gazety Podziemnej". Od 12.02.1989 w Radzie Założycielskiej Niezależnego Ruchu Młodzieży – Kutno, współredagował „Gazetę Niezależną"; 9.04.1989 uczestniczył w powstaniu Obywatelskiego Ruchu Samorządności Terytorialnej" - tak piszą o mnie na stronach IPN.

 

o mnie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Do końca świata i o jeden dzień dłużej

Od lat działam na rzecz ludzi chorych i potrzebujących. Znacie mnie Państwo z zaangażowania oraz wielu akcji charytatywnych, a zwłaszcza z wieloletniej organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kutnie.