Stanisław-Pokrzywnicki

Pierwsze w Polsce znieczulenie…

Stanisław Aleksander Pokrzywnicki 7 grudnia 1947 r., w szpitalu powiatowym w Kutnie, przeprowadził pierwsze w Polsce dotchawicze znieczulenie ogólne w pełnym zwiotczeniu kurarą, za pomocą przywiezionego przez siebie z Anglii preparatu.

Pokrzywnicki Stanisław Aleksander – urodził się w Sójkach 1 maja 1909 r. Pułkownik WP, profesor, absolwent Gimnazjum im. gen. J. H. Dąbrowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, lekarz wojskowy, do wojny w 6 Pułku Lotniczym we Lwowie, żołnierz Wojny Obronnej 1939 r. (lekarz III dywizjonu myśliwskiego), potem w PSZ na Zachodzie – m.in. lekarz 302 Dywizjonu Myśliwskiego oraz zastępca szefa służby zdrowia dowództwa lotnictwa taktycznego. W 1947 r. z żoną, Irlandką Bridget Maria Heavey, wrócił do kraju.

Anestezjolog, współtwórca polskiej szkoły anestezjologicznej, współzałożyciel i kierownik pierwszej w Polsce Katedry Anestezjologii w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, wieloletni specjalista krajowy w zakresie anestezjologii, prezes Towarzystwa Anestezjologów Polskich. Spoczywa na Powązkach w Warszawie. Zmarł. 20 listopada 1993 r.

Tags: No tags

Comments are closed.