Teraźniejszość

teraźniejszość

Miasto Kutno liczy 41 602 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 33,6 km2. Prezydentem miasta jest od 2002 roku Zbigniew Burzyński. 

Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej pełnili: Krzysztof Wacław Dębski (2002-2003), Andrzej Bieniek (2003-2006), Jacek Sikora (2006-2012), Grzegorz Chojnacki (2012-2018), Mariusz Sikora (2018- ...)

Kutno jest stolicą powiatu kutnowskiego obejmującego swoim zasięgiem 11 gmin. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 886 km2, na której zamieszkuje 100 tys. ludności.

Doskonałe położenie geograficzne oraz uzbrojone w infrastrukturę techniczną tereny wchodzące w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) sprawiają, że miasto jest dziś w krajowej czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Stworzono tu dobre warunki do inwestowania, co zgodnie podkreślają prezesi firm, które zdecydowały się ulokować swój kapitał w Kutnie. Nakłady inwestycyjne samych tylko firm działających na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE, w ciągu minionych 20 lat osiągnęły wartość bliską 3 mld zł. Dzięki temu, powiat kutnowski, którego Kutno jest stolicą wyróżnia się ponadprzeciętną produkcją przemysłową w skali kraju, wyprzedzając wiele większych ośrodków miejskich (w tym byłych miast wojewódzkich).

Oficjalnie, Kutnowski Park Agro-Przemysłowy został utworzony w 1998 r. Położony jest we wschodniej części miasta Kutna, w dzielnicy Sklęczki. Zajmuje on obszar kilkuset hektarów, a w jego granicach funkcjonuje kilkadziesiąt firm z kapitałem polskim i zagranicznym. Zatrudnionych na tym terenie jest obecnie ponad 10000 osób.

Począwszy od 2001 r. Miasto sukcesywnie włączało tereny do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich łączna powierzchnia wynosi obecnie ponad 120 ha. W wyniku zmiany przepisów w 2018 r., status specjalnej strefy ekonomicznej może być nadany w dowolnym miejscu na terenie KPAP.

 

strefa